Nieuws

Nieuw woningbouwinitiatief Areven in Duizel

Schetsmatig stedenbouwkundig plan Duizel

Vanavond hebben wij een eerste inkijkje gegeven in onze nieuwe woningbouwontwikkeling op de gronden bij de kruising Akkerstraat / Meerstraat in Duizel. Dit deden we samen met onze mede-initiatienemer Van Schijndel Bouwgroep uit Geffen tijdens een omgevingsdialoog met direct omwonenden. Zij waren uitgenodigd om als één van de eerste kennis te maken met dit nieuwe woningbouwinitiatief.

Tijdens de avond gaf de architect een toelichting op het voorlopige plan met alle uitgangspunten en voorwaarden. Dit plan gaat uit van circa 57 nieuwe koop- en huurwoningen. Een divers buurtje met verschillende woningtypes van starters tot vrijstaand wonen. 2/3 deel van deze woningen zal in het betaalbare segment vallen. Ook is er veel aandacht voor groen.

Na de toelichting op het plan, zijn we met de omwonenden in gesprek gegaan en vroegen we hen om hun reactie, opmerkingen en aanvullende ideeën. Thema’s als verkeer, architectuur, geluid en openbaar gebied kwamen hierbij aan bod. Met deze input gaan we kijken of we het plan verder kunnen optimaliseren. Later dit jaar volgt nog een informatiemiddag voor overige belangstellenden.

Naar verwachting zullen de woningen eind 2025 in verkoop gaan. Dit is mede afhankelijk van de nog te doorlopen ruimtelijke procedures, die nu opgestart gaan worden.

Lees ook het artikel over deze nieuwe ontwikkeling in het Eindhovens Dagblad.

Luchtfoto met planlocatie

Contactgegevens

Areven Vastgoed BV
Areven 6, 5521 BA Eersel
Tel. +31 6 20133793

Bedrijfsgegevens

Bank: NL63 INGB 0008 6353 78
BTW-id: NL861925300B01
KvK: 810922453

Scroll naar boven