Disclaimer

Disclaimer Areven Vastgoedontwikkeling

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Areven Vastgoedontwikkeling heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Areven Vastgoedontwikkeling garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Areven Vastgoedontwikkeling wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door Areven Vastgoedontwikkeling worden gewijzigd zonder dat Areven Vastgoedontwikkeling hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Areven Vastgoedontwikkeling niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Areven Vastgoedontwikkeling wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze en andere Areven Vastgoedontwikkeling website(s) komen uitsluitend toe aan Areven Vastgoedontwikkeling of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Areven Vastgoedontwikkeling is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Areven Vastgoedontwikkeling wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.

© 2019 Areven Vastgoedontwikkeling

Contactgegevens

Areven Vastgoed BV
Areven 6, 5521 BA Eersel
Tel. +31 6 20133793

Bedrijfsgegevens

Bank: NL63 INGB 0008 6353 78
BTW-id: NL861925300B01
KvK: 810922453

Scroll naar boven