Ons idee

Waarom?

Duurzaamheid geen thema, maar een must!

Om succesvol te kunnen zijn, vinden wij het belangrijk om de opdrachtgever en gebruikers altijd te betrekken in het project. Samen de juiste afwegingen maken, wat willen wij gaan bereiken en hoe gaan wij dit realiseren. Denken vanuit de klant, zorgen voor de juiste doelgroep benadering, aandacht voor kwaliteit, scherpe marktanalyse, toetsen van haalbaarheid. Dit resulteert in tevreden opdrachtgevers en gebruikers van vastgoed.

Duurzaamheid geen thema, maar een must!

Om succesvol te kunnen zijn, vinden wij het belangrijk om de opdrachtgever en gebruikers altijd te betrekken in het project. Samen de juiste afwegingen maken, wat willen we gaan bereiken en hoe gaan we dit realiseren. Denken vanuit de klant, zorgen voor de juiste doelgroep benadering, aandacht voor kwaliteit, scherpe marktanalyse, toetsen van haalbaarheid. Dit resulteert in tevreden opdrachtgevers en gebruikers van vastgoed.

 

Hoe?

Samenwerken is een van de belangrijkste kernwaarden voor succes. Wij brengen daarvoor kennis, kunde en middelen in. Transparantie, duurzaamheid en klantcontact zijn eveneens belangrijke voorwaarden voor een succesvol project. Korte lijnen, persoonlijke benadering, transparante en correcte communicatie: daar staan wij voor!

Als deskundige partner op gebied van vastgoedontwikkeling en vastgoed consultancy betrekken wij opdrachtgever en gebruiker bij het hele proces. Samen maken wij de juiste afwegingen. Wat willen wij bereiken en hoe gaan wij dat realiseren? Maatwerk is daarbij de norm. Door de flexibele inzet van onze medewerkers en samenwerkingspartners zijn wij wendbaar, kunnen wij snel(ler) inspelen op marktontwikkelingen en halen wij steeds nieuwe kennis in huis.

Areven Vastgoedontwikkeling ontzorgt haar opdrachtgevers vanaf de initiatieffase tot en met de ingebruikname.

Samenwerken is een van de belangrijkste kernwaarden voor succes. Wij brengen daarvoor kennis, kunde en middelen in. Transparantie, duurzaamheid en klantcontact zijn eveneens belangrijke voorwaarden voor een succesvol project. Korte lijnen, persoonlijke benadering, transparante en correcte communicatie: daar staan wij voor!

Als deskundige partner op gebied van vastgoedontwikkeling en vastgoed consultancy betrekken wij opdrachtgever en gebruiker bij het hele proces. Samen maken wij de juiste afwegingen. Wat willen wij bereiken en hoe gaan wij dat realiseren? Maatwerk is daarbij de norm. Door de flexibele inzet van onze medewerkers en samenwerkingspartners zijn wij wendbaar, kunnen wij snel(ler) inspelen op marktontwikkelingen en halen wij steeds nieuwe kennis in huis.

Areven Vastgoedontwikkeling ontzorgt haar opdrachtgevers vanaf de initiatieffase tot en met de ingebruikname.

Wat?

Areven Vastgoedontwikkeling begeleidt en adviseert bij ontwikkelen, beleggen, marketing & sales en tenders.

Onze activiteiten bestaan uit:

 • Advies over grondposities
 • Bedrijfsverplaatsing
 • Grond- en/of opstalexploitatie
 • Taxaties
 • Aan- en verkoop én (ver)huur van vastgoed
 • Haalbaarheidsanalyses
 • Programmering
 • Stedenbouwkundige plannen en verkavelingsplannen

Areven Vastgoedontwikkeling begeleidt en adviseert bij ontwikkelen, beleggen, marketing & sales en tenders.

Onze activiteiten bestaan uit:

 • Advies over grondposities
 • Bedrijfsverplaatsing
 • Grond- en/of opstalexploitatie
 • Taxaties
 • Aan- en verkoop én (ver)huur van vastgoed
 • Haalbaarheidsanalyses
 • Programmering
 • Stedenbouwkundige plannen en verkavelingsplannen